Join us Sundays at 9:30AM & 11AM  |   Calendar   |   News   |   InFellowship

One Nation Under God? One Nation Under God Series

Date: February 5, 2017// Speaker: Paul Burress
Key Passage(s): 2 Corinthians 5:19-20, John 15:16, 1 Peter 2:9, 1 Peter 2:12

One Nation Under God Series All Sermons

One Nation Under God?

Date: February 5, 2017// Speaker: Paul Burress

One Nation Under God? Week 2

Date: February 12, 2017// Speaker: Paul Burress

One Nation Under God Week 3

Date: February 19, 2017// Speaker: Paul Burress
 

One Nation Under God Week 4

Date: February 26, 2017// Speaker: Paul Burress